Aakjær, Jeppe Uddrag fra DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE

Der fødes saa meget paa denne Jord,
som aldrig Liv har krævet;
der dør saa meget foruden Spor,
som aldrig rigtig fik levet.