Aakjær, Jeppe Uddrag fra DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE

Der svulmer mangen en Jomfrubarm
og knoppes som Rose paa Stilke,
som aldrig krystet af Mandens Arm
maa rynkes af Savn bag sin Silke.