Aakjær, Jeppe Uddrag fra PER SØWREN

med Bisselær i mine Sko
og godt Humør til Færden,
med ringe Mønt, men Tørst for to
saadan kom jeg til Verden.
Min Mor gik rundt og Grise skar,
min Far han spilled paa Lire,
hvis det var ham , der var min Far,
for Sognet har skjænket mig fire, -
thi een var for lidt for Per Søwren!