Aakjær, Jeppe Uddrag fra RUSSEN SER LOKALERNE

Saa til Husets Helligdom
ogsaa kaldt: "det tavse Rum";
"dér maa bies,
dér maa ties",
saa selv Berendsen blir stum.
Her er Storhed hængt paa Søm;
se dig bare rundt og døm:
Brandes' Smil bag Glaret glimter,
Høffding skimter
frem i Drøm.
Der har vi jo Drachmann med Silke i Vesten!
Han er Præsten, Digterpræsten
i hvert Sangerlaug.