Aakjær, Jeppe Uddrag fra LIDT PASSIAR MED RUSSEN

Vi er et Samfund - det ved du nok -
hvorom der føres megen Tale;
vi vinder Garn af Athenes Rok
og sværmer for det Ideale.
Og vi har Digtere i Hobetal;
de digter Digte, som en Digter skal;
Sommer og Vaar
hjemme de gaar,
men kommer ud om Efteraaret.