Aakjær, Jeppe Uddrag fra SILENTIUM

Der kom fra Kathedret et gjaldende Raab:
Vi har ingen Brug for Studenter!
Søg ud, hvor I bygger med sikrere Haab,
hos os I kun Skuffelser henter!
Bliv Kellner i Kjøge, bliv Høker i Hals,
gaa ud paa vore Torve og hold Fisk tilfals!
Prøv Amerika!
"Der kom jo Jensen fra."
Rejs ad Hekkenfeldt!
"Der er saa mange meldt."
Se efter i Berling , der ved de dog bedst,
om nogen har Brug for Studenter.