Aakjær, Jeppe Uddrag fra SILENTIUM

- Aa, skjær dig ved Diget en Fløjte saa lang,
og blæs denne Tale et Stykke!
Tro aldrig, at Danmark er bleven saa trang,
at ej hun har Plads for din Lykke.
Naar Læsset skal over den drøjeste Knold,
og "bedre Folk", de skynder sig i god Behold,
naar en nyfødt Sag
igjen bekjender Flag,
naar fra Friheds Træk
vi Sminken ønsker væk, -
naar Grunden skal spules i Augias Gaard,
ja, da blir der Brug for Studenter.