Aakjær, Jeppe Uddrag fra ARBEJDERNES LÆSESELSKAB

- Det var i Tider trange I satte Hjem og Bo;
Forræderi mod Loven den op i Synet lo;
Oplysningsfaklen stredes med en Ministerpraas,
og Lysetænd're gjemte man helst bag Bolt og Laas.