Aakjær, Jeppe Uddrag fra ARBEJDERNES LÆSESELSKAB

Vi kjæmper for den Fordring, at i hver Himmelegn
skal Rig og Fattig nyde den samme Sol og Regn!
Vi tror, at Slidets Sønner har Krav paa anden Ret
end suites ud og spiddes paa Krigens Bajonet!