Aakjær, Jeppe Uddrag fra STORE JON

- Store Jon han bar sin Drøm igjennem tred've Aar;
hvidt blev hans Haar
under slidsomme Kaar; Tørvemosen gav ham Brød og Lejehuset Ly,
ingen Gud har hørt hans Suk og ingen Mand hans Kny.