Aakjær, Jeppe Uddrag fra RUGEN KJØRES HJEM

Negene aander den tungeste Duft,
gribes paa Forken og hvistes fra Græsset,
svæver et Nu mod den lysende Luft,
sejler saa ned, over Læsset.