Aakjær, Jeppe Uddrag fra HØG OVER HØG

Nypudset i Solen sad munter en Myg;
frem mased en Skarnbasse kluntet og tyk;
og Myggen, som sad der saa rent og saa rart,
blev væltet i Gruset ved Langtrynens Fart,
- for han havde Hast -
saa Myggens Nakkeben sitrende brast.