Larsen, Karl Københavnerfortællinger

Noter

Udenfor Rangklasserne

5Rangklasser: ifølge kgl. resolution 1874 blev alle embedsmænd samt indehavere af titler og ordener inddelt i 9 rangklasser.

7Iliade: oldgræsk epos tilskrevet Homer (ca. 800 f.Kr.). Hovedpersonen er den temperamentsfulde og meget kvindekære græske hærfører Achilles.

11la': lå. - langmodig: tålmodigt. - den Une: den Onde. - boldne: opsvulmede. - Lige for: lige foran, - b'e: blev.

12 (Ekstra)syle: penge. - Favn(e): længdemål, ca. 1,9 meter. - Amfibium: padde. - Juristationer: jurisdiktioner, retskredse. - Spidskjole: sort herrekjole med spidse skøder. - lige lurk: direkte.

13Sjikaneringer: drillerier, - fedet sig: gjort sig til gode med. - Furasje(handlerens): foder. - durkdreven: udspekuleret. - God Morgen, Hr. Fischer: Udtrykkets herkomst er ikke fundet.

14Fejler: fejl. - Krydset: nederste del af ryggen (hos dyr). - Sul: Kødmad.

15fær'ig: lige. - lumskede: listede sig. - spændte: bar.

16 lavede ... Fiasko: kom med ... uheldig snak. - Neglemansjetter: løse manchetter, der næsten går ud til neglene. - Betydenhed: betydning.

17 ramme ... ud: give et kraftigt, løgnagtigt argument.

18 la'et sprunget: ladet pantsætte.

20spændte: skyndte.

21Spir: penge. - Alleenberg: forlystelsesetablissement i Frederiksberg Allé.

22Amerika: se efterskrift s. 235. - Sjok: arbejdshold. - Bark: tremastet handelssejlskib. - daarligt: knapt, -franske Guldsprøjt: uægte guld (legering af kobber med zink). - Hele Kommersen: alle varerne.

23sorte: kaffe med brændevin. - (Sømands)sjopper: beværtninger - Jævler: (sv.) djævle. - fær'ig: lige.

24Methusalem: omtales i 1. Mosebog 5,21 som den ældste af urfædrene; han blev 969 år. - Raden: kroppen. - ambligeret: ansat. - Maduse: tyk, klodset kvinde. - ovenud: tosset.

25bide Spids paa: give igen.

26file om: knibe på.

27 Knapper: penge.

28 renok: rigtig nok. - Tak for Seven: tak skæbne. - Trøster: redelighed.

29 brændte den a': blev ude om natten. - Sædeligheden: sædelighedspolitiet.

30 herne: her. - b'ie tisket og disket ... med: at få serveret. - Klos: klæder. - Pjus: ragelse.

32 vindøjede: skeløjede.

33 herre: her. - Skaar: skarn. - Helvedssten: lapis. - Pillespejlene: høje spejle ved vinduespillerne. - Moskus: tidl. brugt som krampestillende og stimulerende lægemiddel.

248

34 Chaiselongue: sofa med ét sidelæn og skævt ryglæn.

35 Filen: snyderi - danderet: listet.

36 rammede: langede, -før: snarere. - Hopsaka'l: småforbryder, alfons. - Raker: pjalter.

37 Bogen om Johannes Evald: C. Molbech: Johannes Ewalds Levnet, Kbh. 1831. - Pigebarnet: Arendse Huulegaard (1743-94). - Vift stolt paa Codans Bølge: Til Dannebroge (1816), fædrelandssang af B.S. Ingemann.

38 Med Sorgen ... Maade: Med Sorgen og Klagen hold Maade! NFS. Grundtvigs gendigtning (1844) af latinsk salme fra 4. årh. Den danske Salmebog nr. 640.

39 desenterede: deserterede. - Lejren ved Hald: ved Hald nær Viborg holdtes 1868-80 store militærøvelser. - bong: god

40 Skaller: stød med panden. - kittede mig ... til: drak mig fuld.

41 Sundaøeme: i det indiske ocean. - Smith brothers: (eng.) firmanavnet Brødrene S.

42 Gerüst: (ty.) stillads.

47sætte sit Lys: jfr. man tænder heller ikke et Lys og sætter det under en Skjeppe. Matthæus 5.15. - privatisere: leve af sine midler. - Verdensudstillingen: der tænkes vel på udstillingen i 1889. - conseiller d'échafaudage: (fr.) rådgiver i stilladsbygning.

49Oui, monsieur,: (fr.) ja, hr. - Bonjour , ... voulez: (fr.) God dag, hr., undskyld mig, - men vil De. - Est-ce-que ... anglais?: (fr.) Taler De engelsk? - passede: svarede nej. - Est ... donner: (fr.) vil De være så venlig at give mig.

50Eiffelhue: høje hat. - Hansen ... Constantia: Restaurant, Strandvejen 231, Charlottenlund; restauratøren 1872-80 hed Hansen. - presser Jer med: vigter jer med. - les bottes ... grand: (fr.) Peter d. Stores støvler. - le plus grand: (fr.) den største. - Ga-Gakkerne: fodtøj. - Qu'est ... dire?: (fr.) hvad betyder det.

51 Voyez vous: (fr.) Ser De. - Très bien: (fr.) udmærket. - Vildtysker: vaskeægte, uciviliseret Tysker. - en ... fra Nørre-Allé: fælledbisse. - Topper: kvaste på hestehovedtøj.

52 Was belieb?: (ty.) Hvad behager? - Kräftiges: (ty.) stærkt, -frisch vom Fass!: (ty.) frisk fra fad! - Bitte: (ty.) Vær så god. - Bisselæ'r: at have bisselæder i skoene betyder at bisse, løbe vildt. - Bismer: stangvægt. - Mit ... sehr: (ty.) med fornøjelse, mange tak. - Entschuldigen ... Abbrechung: (ty.) undskyld den lille afbrydelse, hr. admiral. - der rote Kinese ... weiter: (ty.) den såkaldte røde kineser vil gerne have en cigaret. De har måske - og så videre? - Rath: (ty.) råd. - Zum Andenken: (ty.) som minde. - das war ... Gedanke: (ty.) det var pænt! - jeg takker dem; ikke for futteralet, for det kan jeg købe for en rubel, men jeg takker Dem for den smukke tanke. -Habe die Ehre: (ty.) jeg har den ære.

53 Hædersknøffel: tiltrækkende person.

54 Kroningskirke: Maria Himmelfartskatedralen i Kreml - Slagudtryk: slang. - Koncertsalen: i Tivoli, grundlagt af Georg Carstensen 1843. - Lumbye: H.C. Lumbye (1810-74), musiker, komponist og orkesterdirigent i Tivoli. 249 - Vive la Russie!: (fr.) Leve Rusland. - ff: fin fin. - Homtudere: militære blæsere.

55 Appel: dagsbefaling.

56 Berlings Port: Berlingske Tidende, Pilestræde 34. - dygtigt mæsket: fedet kraftigt. - tyk: føler sig overdådig, lever flot.

60 Det hellige Land: bibelsk betegnelse for Israel, - je ... doller: (platty.) jo ældre, jo tåbeligere. - 64: krigen 1864. - Gomorrha: byerne Sodoma og Gomorrha blev tilintetgjort pga. af deres gudløshed. 1. Mosebog 19,23-25.

61 skinner: som katteskidt i måneskin, gl. talemåde.

62 Vandhund: hund, der bruges til vandjagt. - bakke op: rette an. - Lommeprokurator: sagfører med ringe uddannelse. - Plads: by der anløbes af handelsskibe.

64genuin: ægte.

65Raden: kroppen. - læse: noget at læse. - fyrede: skældte ud. - bralrede efter: larmede.

66sit visse: sin løn. - 1807: krigen mod England 1807-14. - hover: passer.

68Steamer: (eng.) dampskib. - Puher: foder. - Mosjø: herren.

69gik over: kontrollerede. - rungenerede: ruinerede. - dreje den: tage en lur.

70Niels Juel: dansk admiral (1629-97). - anamme: annamme, modtage.

71totale: totalt afholdende. - torske: dumme sig. - Gumpekassen: tohjulet hestekøretøj.

72Posekigger: nærgående toldbetjent. - hermetiske Sager: fødevarer i hermetik. - estemerer: agter.

73Plads: se s. 62. - Koksmatheme: skibskokkens hjælpere. - Fatter: kaptajnen. - liggende: boende. - mønstrer ... a': afskediger efter endt tjeneste til søs.

74færig: lige ved.

75herne: her.

76Carlsberg: Carl Jacobsen (1842-1914) grundlagde bryggeriet Ny Carlsberg 1871; bekostede opførelsen af Jesuskirken i Valby 1891. - Kanaan: Johannes Evangeliet 2,1-9.

78 bortfortusket: smidt væk. - Rommer: glas rom. - Daniels Aabenbaring: sammenblanding af Daniels Bog i Gamle Testamente og Johannes' Åbenbaring i Nye Testamente. - Kongen af Grækenland: Georg I (1845-1913), søn af Christian IX, forsøgte efter 1878 forgæves at generobre Thessalien fra Rusland.

79 Kamosjukker: kammerater. - Forbandt: forbund.

80 Verdens Guld: Samler Eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Møl og Rust tærer, Matthæus 6,19. - ikke vide, hvad: jfr. Lukas 23,34: Fader, forlad dem! thi de veed ikke, hvad de gjør.

81 sjover: slider og slæber. - Raspen: antagelig fejl for Rapsen, bunken.

250

Kresjan Vesterbro

85mundus in nuce: (lat.) verden i en nøddeskal.

89sat: pantsætte, - gaar paa: generer.

90Brasen: straffeanstalten Vridsløselille mellem Glostrup og Tåstrup, bygget 1856-59. - Slum'ren: måske Frelsens Hærs Slumpost i Jægergade, opr. 1893. - Nordvestvej: Rantzausgade på Nørrebro. - Spids: snaps eller lille glas øl. - Apelspistolkirken: vel den katolsk-apostolske kirke, Gyldenløvesgade 20, bygget 1871. - for: foran Nordbanegaarden.

91før: hellere. - svart: klart. - Klos: kluns. - stod til et Aar: havde betinget dom på et år.

92gar: endog. - tællet den ude: sovet i det fri. - Charabancen: hestevogn med bænke på langs.

93Fjerdingspund: fjerding er gl. dansk måleenhed, for smør 28 kg netto. -respe'tant: respektabel. - Desentionslokalet: detentionscellen. - før: hellere. - Kongens Naade: benådning. - Kanen: sengen.

94Krokonens Penge: en roman med denne titel er ikke fundet. - Dødssejleren: Fr. Marryat, The Phantom Ship, 1839. - Tomme(r): 31,385 mm. - ganske ... Vejret: meget spændende. - Revyerne: Lous de Moulins underholdningsblad Revyen, der udkom 1896 -1933.

95 Fængslet: Walter Scott, The Heart of Midlothian, 1818. - for højt til Vejrs: for lange domme. - Kapsko: træsko med overlæder og læderhælekappe.

96 Hjem paa Lolland: er ikke identificeret.

97 brændte jeg dem a': snød jeg fra tjenesten. - valsede og gaaet paa Luffen: rejst som håndværker. - baaret ... a': læsset af - Vildersgade(ns): på Christianshavn. - Strandgaden: på Christianshavn. - brændt den a: udeblevet over nattegnets tid. - Frederits: Fredericia.

98 vendt Øretæve: formentlig en bagvendt øretæve, et slag med bagen af hånden. - Klodsmager(svend): træskomager. - en lille klar: en snaps. -brænder den a': se s. 97.

100Pægl: 0,241531. - Makketutten: marketenderiet. - Guttemplermand: medlem af afholdsforeningen Good Templar. - Kaffepuns(er): punch af kaffe og rom.

101Knapperne: sat fast i en gaffel. - Hagl: omgang. - brang: bragte. - sprekke: tale. - Giebt's ... fawoll: Er der en beværtning med piger her? ... Det ved jeg ikke, snarere går vi bare stille ned til venstre i Lille Kongensgade, dér er der gode piger. Javel.

102Menister(pølse): medister. - Fjerdingspund: se s. 93. - sidder for: skylder for. - Den ene Finger: en sammenblanding af flere talemåder. - en lille en: en snaps. - Sjavs: kortspil. - holder ... god: ansér for pålidelig. - Knapper: penge. - Strikke: strejke.

103hele Rapsen: hele bunken. - Sylte: slagsmål.

104Vesperkost: aftensmad. - Skolie: skovl. - slaar ... skæv: drikker spiritus.

105file: snyde. - Nordvestvej: se s. 90. - Donner: rus. - Hombækker: pisk med rød stribe på skaftet.

251

106professoriske: provisorisk. - Bog: skudsmålsbog.

107Otting(er): mål for øl, et halvanker = 16,424 1. - Constantia: se s. 50. - Rejsestalden: traktørsted nær Constantia ved Charlottenlund skov. - La'e-gaarden: fattiggård og tvangsarbejdsanstalt nær nuværende Åboulevard; flyttedes i 1908 til Sundholm.

108hele Sylten: det hele. - tæller: se s. 92. - sprekke: se s. 101. - Sünd ... nick: Er De rejsende? Javel, jeg er smedesvend. Har De papirer? Javel! Hvor skal De hen? Til Lütjenburg. Har De rejsepenge? Jeg har vel en 60-70 pfennig. Nå, rejs De så bare, blot De ikke tigger.

109har ha't ... for: er blevet idømt ... af. - Geskænk: Gave. - apopleks: delvis lammet efter apoplektisk tilfælde.

110stampe: pantsætte. - herne: her. - Re'en: sengen.

111stramsnudet: skrap. - Menister(pølse): se s. 102.

112Blommen: den kødfulde del af fingerspidsen.

113klodset op: taget på kredit. - tysk(e) ... Kartoffelbrændevin ... Sukkerbrændevin: bliver efter destilleringen tilsat sukker, så affaldsstoffernes smag bliver dækket. - 8 Grader: = 47 volumenprocent, -fuselfrit: uden affaldsstoffer. - Akkevit: betegnelsen Akvavit var reserveret de finere snapsetyper.

114gammelt Ord: ordsproget Af børn og fulde folk skal man høre sandheden. - Constantia: se s. 50. - kom sig til: blev dom for.

115ekstemeret: agtet. - Skøjte: utugtig kvinde. - Knapper: se s. 27. - en lille en: se s. 102. - Alen: en gl. dansk alen = 0,6277 m.

116kæbe den: svire. - Kranse: Vilhelm Fristrups digt Grønne Kranse! med musik af Emil Horneman. - Plasér(ord): fornøjelse.

117nye Jernbanestation: uvist hvilken. - Sedlen: lånesedlen. - Vandrebog: legitimation for ikke-organiserede håndværkssvende. - Gendarmerne: gendarmerikorpset 1885-1894.

118Kam'ret: politikammeret. - staaet ude: været pantsat.

119Sukkervand: se s. 113. - Fæstemand: medvirkede ved afslutning af tyendekontrakter.

120Ram: chance. - Prost Nüjohr!: Godt Nytår!

I det gamle Voldkvartér

121 Voldkvartér: bykvarter i nærheden af en af de gamle volde, her bydelen, der lå lige inden for Nørrevold. Københavns volde blev sløjfede 1872-1900 og gav plads til de nye boulevarder, voldgaderne. - Veritate et arte sororibus: (lat.) Ved sandhed og kunst i søsterlig forening. - Spidsborger(historie): jævn borger.

125 Bankporten: Arbejderbanken på hjørnet af Niels Hemmingsensgade og Valkendorfsgade. - Kirkeuhret: på Helligåndskirken.

126 ny Buste: Johannes Japetus Steenstrup, professor i zoologi 1845-85, død 1897, busten opstillet 1899. - Johan Nicolai Madvig: professor i klassisk filologi 252 1829-1848 og 1851-1879, død 1886. - Henrik Nicolai Clausen: professor i teologi 1822-1874, død 1877. - Latinskolen: Metropolitanskolen. - Indskrift: Disciplina sollerti fingitur ingenium (lat.) dvs. Ved forstandig tugt udvikles medfødte åndsgaver. - Stedet: Fiolstræde 19; se efterskriften. - Post: vandpost.

127Gassen: gasbelysningen.

130Grønttorvet: på Højbro Plads.

132Vestre: Vesterbro. - Bulevarden: Vester Boulevard.

134romantisk ... Søerne: Indtil 1852 var bebyggelsen uden for voldene af rent landlig karakter. Fra 1852 blev områderne uden for søerne frigivet til bebyggelse. Først i 1870 erhvervede Københavns Kommune terrænet mellem voldene og søerne. - Chaiselongue(n): (fr.) se s. 34. - Etagère(n): (fr.) hyldemøbel.

136 Nationaltidendes Aftenavis: begyndte at udkomme 1876 som aftenudgave af Dags-Telegrafen, fra 1877 som aftenudgave af det nye morgenblad Nationaltidende, udgivet af C. Ferslew.

137 Sort: slags. - Spids: petroleumslampens tynde flamme pga. skæv væge. -Kaféen: Røde Lygte, Vimmelskaftet 43.

138 Anseelse: udseende. - Strejfkunde: tilfældig kunde.

139 Rasmus Rask: dansk sprogforsker (1787-1832).

140 ad Vestrekanten: på Vesterbro.

142fortner sig: går hurtigt.

143lapse mig: vigte mig.

144gamle illustrirte: Illustrierte Zeitung, grundlagt 1843. - Berliner Tageblatt: kendt tysk dagblad, grundlagt 1872. - Norddeutsche: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, grundlagt 1861 i Berlin. - Tante Voss: Berliner Vossische Zeitung, egtl. Berlinische Privilegierte Zeitung, udg. fra 1751 af Chr. F. Voss. Fik først fra 1911 titlen Vossische Zeitung. - Beilagen: (ty.) tillæg.

145die Beene: (jidd.) benene. - Muljøder: børn af ægteskaber mellem jøder og ikke-jøder. - peder anstændigt: overkorrekt. - paa Grisen: på soldet. - Kartoffelnæser: klumpede næser. - Braksnuder: afstumpede næser. - Krumsnablerne: personer med ørnenæser.

146 han slog ud: Moses slog vand ud af klippen ved Horeb, 2. Moseb. 17,5-6. 150Stifteben: Thymes og Pelts Stiftelse, grundlagt i 18. årh. Bygningen brændte under bombardementet i 1807, blev genopført i 1819. Nuværende bygning er fra 1899.

152 Rejseonkler: rutinerede handelsrejsende.

153 Ehrensache: (ty.) æressag. - Ægtepetere: forkuede ægtemænd. - m.m.: med mere. - pp.: (lat.) praeter plura, med mere. - op med Frederik: refrain fra en populær revyvise, Frederik, er du oppe?

154 Prøvesølv: har en vis, foreskreven finhedsgrad.

155 Eugénie: Eugénie Marie de Montijo (1826-1920), spansk grevinde, gift 1853 med Napoleon III. Efter revolutionen 1870 levede hun i England.

253

- Oh, Klara: Men Clara! hvorfor rødmer du ved Berlings Avis? 1. linje i 9. vise af J.L. Heibergs Gadeviser, Kbh. 1849. - Gibernakker: spirituøs drik.

156la' rulle: lad stå til.

158à la: (fr.) som.

160Enfin: (fr.) altså. - meinetwegen: (ty.) for min skyld gerne.

163 Gesvindighed: fart

164 Kristiansborg: slottet brændte 1884 og nyopførelsen begyndte først 1907. - Whist: kortspil

165 Drackenberg: Christian Jakobsen Dra(c)kenberg (1626-1772), født i Norge, dansk sømand; giftede sig 1. gang 111 år gL og overlevede konen. I sit 132. år friede han flere gange dog uden held. Hans aldersangi-velser har ikke kunnet bekræftes. - Abeparadiset: samfundet. - chic: (fr.) fiks.

167Chaiselonguen: se s. 34. - Saadan .,. Svendsen: »Saa vender vi, Madam Svendsen,« tekst til tegning i vittighedsbladet Punch 1879, hvor en lille mand danser med en stor, svær dame.

170Vesterbro: Vesterbrogade.

174 Robinson: Joachim Heinrich Campe (1746-1818), Robinson der Jüngere, 1779, dansk oversættelse 1784. Campes bog er en bearbejdelse af Daniel Defoe's Robinson Crusoe, 1719.

175 Kirkeplads: Frue Plads. - Organ: stemme. - Stefanus: 2. juledags tekst, Apostlenes Gerninger 6,8-15; 7,54-60.

178 Ottendedagsskrift: Frem, udgivet af Odin T. Kristensen, indeholdt i hver levering ark af skøn-og faglitterære bøger og et par blade faglige småstykker.

179 Monument: på Strandboulevarden for ørelægen H.W. Meyer (1824-1895).

182Schwamm d'rüber: (ty.) det taler vi ikke om.

186norske (bog): se efterskriften.

193Solo Kulør: høj melding i kortspillet L'Hombre.

206 Cliquot de Vandværket: fordrejning af det franske champagnemærke Veuve Clicquot, Den gule Enke. - Blinker ... til mig: uidentificeret revyvise.

207 Derfor ... véd: uidentificeret revyvise. - Kosmografen: fra 1896 blev flere steder i Kbh. fremvist »levende Billeder«, dvs. fotografier, lysbilleder, således i Kinoptikon i Kjøbenhavns Panorama på Rådhuspladsen og i Panorama Hafnia på Amagertorv, Circus Varieté havde en Biomatograph. I 1899 kunne Panorama i Panoptikonbygningen og Kinoptikon vise »Nye levende Billeder« i diorama-ramme. Kosmografen er ikke identificeret. - Gnav: gammelt kort og brikspil. - Den er svart: det er klart.

254

Tillæg

211 chamois: (fr.) gullig.

212 slog en lille Klods: fik på kredit. - brændt den a': stukket af.

213 Anseelse: udseende. - fjong: smart. - Rhabarberlandet: nedsættende betegnelse for en del af Nørrebro. - Dæksmand: held. - Tjenesten: soldatertjenesten. - Paré: (fr.) væddemål. - Ringen: hovedgade i Wien, hvor de gamle by volde havde ligget.

214 bod: bød.

215 brændte den af med: skulkede. - spille Balloner: holde sjov med. - Guiden: østrigsk mønt. - nedladende: nådig. - Syle: penge.

216 Louis Pio(s): dansk socialistleder (1841-1894), idømt forbedringshusstraf 1873, benådet 1875, skrev sine erindringer 1877, samme år han rejste til Amerika. - den frie Tanke: udogmatisk livssyn (tidstypisk udtryk).

217 bøvede: forædte. - faar ... paa Haanden: får forskud. - Garfields Mord: USAs præsident J.A.G., f 1831, blev myrdet 1881. - stor Fremstilling: panorama, dvs. store lærreder opspændt i kreds; på den tid fremvist af omrejsende selskaber. - Unionen: USA.

218 Barkskib: tremastet handelsskib. - dækker dem tykt: tager sig godt af dem. - Kabinetsbillede: fotografi ca. 16 x 11 cm. - Høvl: uopdragent barn. -Postament: sokkel.

219 Schokket: arbejdsholdet.