Larsen, Karl Københavnerfortællinger

Kresjan Vesterbro

85mundus in nuce: (lat.) verden i en nøddeskal.

89sat: pantsætte, - gaar paa: generer.

90Brasen: straffeanstalten Vridsløselille mellem Glostrup og Tåstrup, bygget 1856-59. - Slum'ren: måske Frelsens Hærs Slumpost i Jægergade, opr. 1893. - Nordvestvej: Rantzausgade på Nørrebro. - Spids: snaps eller lille glas øl. - Apelspistolkirken: vel den katolsk-apostolske kirke, Gyldenløvesgade 20, bygget 1871. - for: foran Nordbanegaarden.

91før: hellere. - svart: klart. - Klos: kluns. - stod til et Aar: havde betinget dom på et år.

92gar: endog. - tællet den ude: sovet i det fri. - Charabancen: hestevogn med bænke på langs.

93Fjerdingspund: fjerding er gl. dansk måleenhed, for smør 28 kg netto. -respe'tant: respektabel. - Desentionslokalet: detentionscellen. - før: hellere. - Kongens Naade: benådning. - Kanen: sengen.

94Krokonens Penge: en roman med denne titel er ikke fundet. - Dødssejleren: Fr. Marryat, The Phantom Ship, 1839. - Tomme(r): 31,385 mm. - ganske ... Vejret: meget spændende. - Revyerne: Lous de Moulins underholdningsblad Revyen, der udkom 1896 -1933.

95 Fængslet: Walter Scott, The Heart of Midlothian, 1818. - for højt til Vejrs: for lange domme. - Kapsko: træsko med overlæder og læderhælekappe.

96 Hjem paa Lolland: er ikke identificeret.

97 brændte jeg dem a': snød jeg fra tjenesten. - valsede og gaaet paa Luffen: rejst som håndværker. - baaret ... a': læsset af - Vildersgade(ns): på Christianshavn. - Strandgaden: på Christianshavn. - brændt den a: udeblevet over nattegnets tid. - Frederits: Fredericia.

98 vendt Øretæve: formentlig en bagvendt øretæve, et slag med bagen af hånden. - Klodsmager(svend): træskomager. - en lille klar: en snaps. -brænder den a': se s. 97.

100Pægl: 0,241531. - Makketutten: marketenderiet. - Guttemplermand: medlem af afholdsforeningen Good Templar. - Kaffepuns(er): punch af kaffe og rom.

101Knapperne: sat fast i en gaffel. - Hagl: omgang. - brang: bragte. - sprekke: tale. - Giebt's ... fawoll: Er der en beværtning med piger her? ... Det ved jeg ikke, snarere går vi bare stille ned til venstre i Lille Kongensgade, dér er der gode piger. Javel.

102Menister(pølse): medister. - Fjerdingspund: se s. 93. - sidder for: skylder for. - Den ene Finger: en sammenblanding af flere talemåder. - en lille en: en snaps. - Sjavs: kortspil. - holder ... god: ansér for pålidelig. - Knapper: penge. - Strikke: strejke.

103hele Rapsen: hele bunken. - Sylte: slagsmål.

104Vesperkost: aftensmad. - Skolie: skovl. - slaar ... skæv: drikker spiritus.

105file: snyde. - Nordvestvej: se s. 90. - Donner: rus. - Hombækker: pisk med rød stribe på skaftet.

251

106professoriske: provisorisk. - Bog: skudsmålsbog.

107Otting(er): mål for øl, et halvanker = 16,424 1. - Constantia: se s. 50. - Rejsestalden: traktørsted nær Constantia ved Charlottenlund skov. - La'e-gaarden: fattiggård og tvangsarbejdsanstalt nær nuværende Åboulevard; flyttedes i 1908 til Sundholm.

108hele Sylten: det hele. - tæller: se s. 92. - sprekke: se s. 101. - Sünd ... nick: Er De rejsende? Javel, jeg er smedesvend. Har De papirer? Javel! Hvor skal De hen? Til Lütjenburg. Har De rejsepenge? Jeg har vel en 60-70 pfennig. Nå, rejs De så bare, blot De ikke tigger.

109har ha't ... for: er blevet idømt ... af. - Geskænk: Gave. - apopleks: delvis lammet efter apoplektisk tilfælde.

110stampe: pantsætte. - herne: her. - Re'en: sengen.

111stramsnudet: skrap. - Menister(pølse): se s. 102.

112Blommen: den kødfulde del af fingerspidsen.

113klodset op: taget på kredit. - tysk(e) ... Kartoffelbrændevin ... Sukkerbrændevin: bliver efter destilleringen tilsat sukker, så affaldsstoffernes smag bliver dækket. - 8 Grader: = 47 volumenprocent, -fuselfrit: uden affaldsstoffer. - Akkevit: betegnelsen Akvavit var reserveret de finere snapsetyper.

114gammelt Ord: ordsproget Af børn og fulde folk skal man høre sandheden. - Constantia: se s. 50. - kom sig til: blev dom for.

115ekstemeret: agtet. - Skøjte: utugtig kvinde. - Knapper: se s. 27. - en lille en: se s. 102. - Alen: en gl. dansk alen = 0,6277 m.

116kæbe den: svire. - Kranse: Vilhelm Fristrups digt Grønne Kranse! med musik af Emil Horneman. - Plasér(ord): fornøjelse.

117nye Jernbanestation: uvist hvilken. - Sedlen: lånesedlen. - Vandrebog: legitimation for ikke-organiserede håndværkssvende. - Gendarmerne: gendarmerikorpset 1885-1894.

118Kam'ret: politikammeret. - staaet ude: været pantsat.

119Sukkervand: se s. 113. - Fæstemand: medvirkede ved afslutning af tyendekontrakter.

120Ram: chance. - Prost Nüjohr!: Godt Nytår!