Flemming Conrad Uddrag fra Romantik (1800-1870)

Et skel ved 1811 (eller nær dette år) var allerede blevet antydet, men ikke klart markeret i Henrik Hertz' vigtige afhandling fra 1859 om "Poesien i Danmark efter 1814". Som den første hæfter han sig udførligt ved de litteraturhistoriske konsekvenser af tabet af Norge i 1814, der nemlig ifølge Hertz fører til en selvbesindelse i dansk-national retning, som til en begyndelse er famlende, men som i 1824 slår klart igennem i en ny national digtning. Hertz opererer således som et biprodukt af sine overvejelser over skellet i 1824 med en delperiode 1814-24, jf. videre nedenfor.