Henrik Blicher Uddrag fra Schack Staffeldt

Henrik Blicher: »Schack Staffeldt - die Nachtseite seiner späteren Lebensjahre. En kommenteret gengivelse af etatsråd C.A.G.J. Engels optegnelser om Schack Staffeldt«, i: Danske Studier 1994, s. 67-99.