Mette Winge Uddrag fra Johanne Luise Heiberg

Til Ugentlige Blade indsendte hun gennem ægtemanden tre afhandlinger, som bar signaturen 'Oculus', bl.a. artiklen "Tag ikke i Huset hos dine Børn", som er et bittert opgør med det åg, som hun mente hendes svigermoders ophold hos hende og Johan Ludvig havde været. Denne artikel optog Henrik Hertz imidlertid ikke. (Just Rahbek: Omkring Johanne Luise Heiberg, 152).