Lars Peter Rømhild Uddrag fra Holger Drachmann

Holger Drachmann: Samlede poetiske Skrifter, Folkeudgave, bd.1-12. [forkortet SPS] 1906-09. Medtager i kronologisk rækkefølge alle bogudgivelser - også i prosa - der var fremkommet under digterens navn (eller pseudonym) i hans levetid, derimod ikke hans Byron-oversættelse, ikke alle hans bidrag til andres publikationer, og ikke posthumt udgivne digte og prosafragmenter. Udgaven optrykker senest trykte udgaver og moderniserer typografi og i nogen grad ortografi. Forlagets redaktionelle kraft er ikke angivet, men var vist især Otto Borchsenius.