Lars Peter Rømhild Uddrag fra Vilhelm Bergsøe

Men hvis Bergsøe skulle knyttes til det gamle, så gerne for ham. I ugebladet Ude og Hjemme 1877-78 havde Holger Drachmann i et par digte bekendt sin - noget uklare og ubeskedne - tro på nydelse, fædrelandssind og overtagelse af arven fra Chr. Winther. Det fremkaldte en syrlig indsigelse fra Bergsøe i form af digtet "Svar fra Esrom Sø til Holger Drachmann" (Ude og Hjemme, 3. marts 1878). Det indeholder i forbifarten en honnør for Georg Brandes i Berlin: "en kritisk, fin Natur, vi savne haardt"; men afviser at Drachmann skulle være blot i nærheden af Chr. Winthers poetiske niveau.