Esther Kielberg Uddrag fra Emil Aarestrup

Frihed, det vil sige overensstemmende med den inderste Attraa i deres Sjæl (...) de to elskovsfulde, i hinanden levende Sjæle have en Kraft, som hver for sig aldrig kunde opnaae, en Kraft, der gjør dem modige nok til som een Aand med den høieste Frihed at elske det Uendelige (...)