Esther Kielberg Uddrag fra Emil Aarestrup

Georg Brandes: "Emil Aarestrup" i: Samlede Skrifter, II, 1899 (optryk af forord til Samlede Digte, 1877; genoptrykt i Georg Brandes: Danske Digterportrætter, Gyldendals Uglebøger, Kbh. 1966, s. 160-191).