Esther Kielberg Uddrag fra Emil Aarestrup

Johan de Mylius: "Evangelium og fortabelse. Nogle bemærkninger angående den nyopdukkede profet Aarestrup", Nordica, III, Odense 1986, s. 197-204.