Esther Kielberg Uddrag fra Emil Aarestrup

"Nordexpeditionen": Klaus P. Mortensen: Himmelstormerne: en linje i dansk naturdigtning, Kbh. 1993, s. 165-168 (s. 167-68 tillige en omtale af "I en Landsbykirke").