• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Den listige optr%C3%A6kkerske Fjern begrænsning Den listige optr%C3%A6kkerske

Søgeresultater

Den listige Optrækkerske

Magt og List (1831)

Ak! af den falske List og hiertelig Fortred

Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed.

En Afften eller Natsang: Siungis vnder de Noder: Ieg tiente mig vdi Greffuens Gaard, etc.

Tre om Een

En Tacksigelse oc Bøn om Morgenen

DEN ENGELSKE KAPITAIN

Rembrandt

PILEFLØJTER