• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

En saare mærkværdig Tildragelse som er skeet i den Stad Antwerpen med et forhexet Drengebarn der var en Nisse men omskabte sig til en Skoebørste med mere som Historien fortæller. Først skrevet i Hollandsk ved Heer de Calmuysen og i det Danske oversat ved Claus Lille, fordum Sogne-Degn, og nu til Trykken befordret ved Casper Ebletoft samt hosføiet en Lovtale over Skoebørsterne.

Pro Memoria til den vanartige Æbeltoft, eller Forfatteren af det forhexede Drengebarn, sammensat af Tiener-Lauget.

Lygtemandens, Heldhestens, Varulvens og Marens, Fødsel og fuldkomne Liv og Levnets Beskrivelse indtil denne Dag. Skreven af Simon Troldkarl.

Det Gevaudanske Dyr i Dannemark. Dets Rasenhed og Ødelæggelse først i Jylland dernæst i Norge. Samt hvorledes dette skadelige Dyr endelig blev ødelagt, med mere som Historien udviser, beskreven af en Jæger og til trykken befordret af en Krybeskytte.

Den forvandlede Gedebuk, en forunderlig Tildragelse kiøbt i Manuscript efter en afdød Hyrde, og nu for sin Selsomhed udgivet i Trykken ved Sandrue.

Merkværdig, sandfærdig og tilforladelig Beretning om den bugede Ræv, som var bleven Proviant-Forvalter i Niels Klims Rige.

Den Gierriges Urte-Potte. Sammenskrevet af Claus Klompe, og til trykken befordret af Christopher Langkaal.

Velmeent Erindring til Hr. ???????????. Af IDIOMELES. [Hr. Polypragmon]

Børsternes Endeligt 1771. Beskreven af Jens Gaardskarl.

En brødløs Lakeys begrædelige Skrivelse til sin Farbroder vel bekiendt Kornpuger i Jylland angaaende Rugens faldne Priis og den ædle Skoebørstes Forhaanelse i Dannemark til Trykken befordret af Rasmus Ligefrem […].