• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Indtryk fra Polen

Indtryk fra Rusland

Russisk

Italien

Frankrig

Schweiz

Tyskland

Belgien

Holland

Danmarkr

Sverig

Bøhmen

Østerrig

Finland

England

Palæstina

Rumænien

Japan

Tanker om Liv og Kunst

Politik og Nationalitet

Nogle Taler

Ungdomsvers, Første afdeling (1858-1860

Ungdomsvers, Anden afdeling (1861-1865

Ungdomsvers, Tredie afdeling (1866-1869

Ungdomsvers, Fjerde afdeling (1871-1872

Ungdomsvers, Femte afdeling (1873-1875

Register bind 1-12

Striden om Tro og Viden

Den Franske Æstetik i vore dager

Skuespilkritik

Forklaring og Forsvar

Sædelighedsfejden

Nogle Samtidige

Berlin

Julius Lange

Danmark

Tanker

Frankrig

Italien

Undertrykte Folkeslag

Rusland

England

Assyrien

Ungarn

Nordamerika

Holland

Sverig

Finland

Norge

Tyskland og Østerrig

Schweiz

Efterskrift

Mennesker

Politiske Forhold

Taler

Holberg og hans Scene

Holberg og hans Scene

En Politiker

En Politiker

Lykkens Blændværk

Lykkens Blændværk

Det unge Blod

Det unge Blod

Lægemidler

Lægemidler

Et Besøg

Et Besøg

Gyngende Grund

Gyngende Grund

En Forlovelse

En Forlovelse

Et Brud

Et Brud

Kærlighed

Kærlighed

Overmagt

Overmagt

Under Loven

Under Loven

Udenfor Loven

Udenfor Loven

Troens Rare Klenodie, 1. Del. Troens Fryde-Fest

Fryd dig! du JEsu bruud,

Op! op, mit arme hierte

Op! thi dagen nu frembryder,

Hvorledes skal jeg møde,

Bort! verdens jule-glæde

I denne søde jule-tiid

Mit hierte altid vanker

Hvordan takke vi vor HErre

Frisk op! endnu engang,

Den yndigste rose er funden

Her kommer dine arme smaa

Immanuel! vi synge dig,

Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Da nu det gamle aar forsvinder,

Hvo hiertet vil omskære,

Nu det gamle aar gik hen,

Lad dit rige allevegne

Nu vel an! et freidigt mood!